KOFIBREJK

 

Znalosť anglického jazyka sa stáva nevyhnutnosťou vo väčšine povolaní a rovnako aj v osobnom živote. Poznáte ten pocit, keď napriek tomu, že sa roky angličtinu učíte, nedokážete jazyk efektívne používať, že sa cítite stratení, keď sa vám prihovorí cudzinec?

 

Školská vedomosť sa často ukazuje ako nie celkom dostatočná. A práve z tohto dôvodu vám ponúkame možnosť stretnúť sa s anglickým jazykom na priateľskej úrovni tak, aby ste prelomili mnohé vnútorné bariéry a začali tento jazyk používať v komunikácii prirodzene.

 

Samozrejme, ľudia majú rôzne požiadavky pri učení sa cudzieho jazyka a preto pri výučbe radi zohľadníme individuálne potreby záujemcov.

 

V ponuke služieb si môžete vyhľadať aktuálne programy/ produkty. Popri rôznych vzdelávacích programoch tu nájdete aj ponuku na konzultácie, realizáciu prekladov, prípravu prezentácií či sprevádzanie turistov - cudzincov.

 

Vitajte teda na stránkach Kofibrejk!
Dúfame, že Vás ponuka služieb zaujme a nájdete tu to, čo ste už dlho hľadali.

Silvia Herianová

 

Program KOFIBREJK začala realizovať Silvia Herianová v lete roku 2008. Vie, že naučiť sa cudzí jazyk na Slovensku pri vysokej pracovnej zaneprázdnenosti nie je jednoduché a preto navrhla také vzdelávacie programy, ktoré v sebe spájajú relax s prirodzeným rozvojom komunikačných schopností v angličtine.

Silvia Herianová má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním angličtiny. Z anglického jazyka má štátnice a po dvoch rokoch štúdia na univerzite v USA získala titul Master of Education.
Už desať rokov sa intenzívne venuje prekladaniu textov do/z anglického jazyka pre rôzne firmy, organizácie a jednotlivcov.

 

 

Copyright KOFIBREJK / Webdesign De©us