KOFIBREJK

Individuálne hodiny

 

Individuálne hodiny ponúkajú možnosť aktívne sa učiť anglický jazyk, resp. zdokonaľovať sa v ňom prostredníctvom osobných stretnutí s učiteľom v atmosfére dôvery a uvoľnenej komunikácie. Tieto hodiny sa môžu uskutočňovať na rôznych miestach (na pracovisku klienta, v kaviarni, v kancelárii lektora) a ich spoločnou charakteristikou je, že sú postavené na priateľskej atmosfére a tvorivom dialógu, čo prispieva k zintenzívneniu učenia sa. Môžeme ich vnímať aj ako priateľské stretnutia a rozhovory pri káve v angličtine.
Sme presvedčení a skúsenosti to dokazujú, že prostredie, motivácia a predovšetkým vnútorné uvoľnenie prispievajú k výraznejším pokrokom v učení sa cudzieho jazyka než „školský dril“.

Individuálne hodiny sú vhodným produktom ako pre podnikateľov, ktorí potrebujú komunikovať v anglickom jazyku, tak aj pre študentov alebo laikov, ktorí cítia potrebu zlepšiť si svoje komunikačné schopnosti.

Individuálne hodiny sú poskytované predovšetkým pre záujemcov z okolia Banskej Štiavnice, resp. z oblasti Zvolena, Žiaru nad Hronom, Žarnovice a Banskej Bystrice.

 

Cieľ stretnutí:

- zblížiť sa s anglickým jazykom tak, aby sa v záujemcovi prelomili psychologické bariéry a začal tento cudzí jazyk používať prirodzene.

 

Spôsob:

- výučba výhradne v anglickom jazyku, slová aj výrazy sú vysvetlené opisne v angličtine, čím sa simuluje prostredie anglicky hovoriacej krajiny;
- individuálne stretnutia s učiteľom v učebni, na pracovisku záujemcu ako aj v neformálnom prostredí (napr. kaviareň, situačná angličtina pri rôznych aktivitách a pod.);
- ako hlavný nástroj na zlepšenie znalosti anglického jazyka sú využívané rôzne formy dialógu – v súlade so záujmami a potrebami klienta. V rámci stretnutí je možné klásť dôraz aj na rozvoj iných jazykových kompetencií (prezentácie, čítanie, písanie, gramatika...);
- využitie hudby a videa na výučbu – anglické texty piesní, filmy v anglickom origináli.

 

Individuálne hodinyBalíčky služieb:

 

a) intenzívne stimulovanie komunikačných schopností

1. Krátkodobé – 18 hodín (2 – 3 hodiny týždenne, 6 – 9 týždňov)
Cena: 225 € (12.50 € / hod)
2. Strednodobé – 42 hodín (2 – 3 hodiny týždenne, cca 4 – 5 mesiacov)
Cena: 487 € (11.60 € / hod)
3. Dlhodobé – 86 hodín (2 – 3 hodiny týždenne, 7 – 10 mesiacov)
Cena: 885 € (10.30 € / hod)

 

b) udržiavanie nadobudnutej komunikačnej úrovne

- minimálne 1x za dva týždne konverzačná hodina
- výmena e-mailov v anglickom jazyku
Cena: 13 € / hod

 

Copyright KOFIBREJK / Webdesign De©us