KOFIBREJK

Konzultácie / príprava prezentácií

 

Individuálne stretnutia – konzultácie s učiteľom. Témy, typ učiva a intenzita stretnutí sa upravuje v závislosti od potrieb záujemcu.

 

V prípade, že si potrebujete pripraviť prezentáciu v anglickom jazyku (napr. na konferenciu, firemnú akciu a pod.), ponúkame vám možnosť spoločnej prípravy obsahu prezentácie ako aj precvičenia výslovnosti prednášaného textu.

 

consultations

 

Copyright KOFIBREJK / Webdesign De©us